Konference

HUPO 2023 Congress

17.-21.9.2023, Busan, South Korea
http://2023.hupo.org/
Proteomická sekce ČSBMB podpoří max. částkou 450 USD ubytování na této akci pro jednoho „Early Career“ účastníka. Zároveň mu bude pořadatelem uhrazen registrační poplatek. Prosíme, informujte postdoktorandy ve svém okolí. O cestovní grant je možné se ucházet přes formulář https://forms.gle/vHFF1yLad6QoA6VU9 do 19.5.2023. Zájemci vloží abstrakt, který plánují prezentovat a motivační dopis shrnující, co od účasti na kongresu očekávají. O výsledku budou žadatelé informováni do 22.5.2023. Termín pro zaslání abstraktu na kongres je do 26.5.2023.