Odborné společnosti


ČSBMB – Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii

web: csbmb.cz


ČSBMB – sekce mladých

web: http://csbmb.cz/junior/


Lipidomická sekce ČSBMB

web: http://lipidomics.uochb.cas.cz


ČSHS – Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii

web: https://www.czechms.org

Twitter: https://twitter.com/czech_ms


EuPA – European Proteomics Association

web: http://eupa.org

Twitter: https://twitter.com/EuPAProteomics


HUPO – Human Proteome Organization

web: https://hupo.org

Twitter: https://twitter.com/hupo_org


EMBO

web: https://www.embo.org

Twitter: https://twitter.com/embo


FEBS – Federation of European Biochemical Societies

web: https://www.febs.org

Twitter: https://twitter.com/FEBSnews