Pracovní pozice


Group leader of the Proteomics Core Facility

IOCB Prague

https://www.uochb.cz/en/open-positions/283/group-leader-of-the-proteomics-core-facility


Doktorské studium v oblasti multiomics analýz s hlavním zaměřením na proteomiku.
Proteogenomová klasifikace trojitě negativních nádorů prsu ve vztahu k prognóze a cílené terapii.

Info (pdf leták)

Doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.
bouchal@chemi.muni.cz
+420 549493251

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
Ústav biochemie


Postgraduální (PhD) studium v oboru Proteomika na téma:
Omické mapování mechanismů rezistence u solidních a likvidních malignit

Info (pdf leták)

Mgr. Marie Vajrychová, Ph.D.
marie.vajrychova@fnhk.cz
+420 495 832 017

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Centrum biomedicínského výzkumu (CBV)