Pracovní pozice


FGÚ + ÚMG AV ČR, Praha Krč

FGÚ + ÚMG AV ČR, Praha Krč nabízí do nově vzniklé společné proteomické
servisní laboratoře 3 pracovní pozice:
    LC-MS operátor
    Laboratorní technik
    Bioinformatik
https://fgu.cas.cz/jobs
https://www.img.cas.cz/zamestnani/