Cena Josefa Chmelíka za rok 2022

Cena Josefa Chmelíka za nejlepší českou proteomickou publikaci 2022 byla vyhlášena 30. listopadu 2023 na 9. Neformálním proteomickém setkání v Mělníku.

Vítězná práce 2022:

Barbora Šalovská
Peroxiredoxin 6 protects irradiated cells from oxidative stress and shapes their senescence-associated cytokine landscape.
Redox Biology 2022
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34923300/

Sponzor: