Cena Josefa Chmelíka za rok 2021

Cena Josefa Chmelíka za nejlepší českou proteomickou publikaci 2021 byla vyhlášena 29. září 2022 na CEEPC konferenci v Praze.

Vítězná práce 2021:

Tereza Hrdinová
Exosomes released by imatinib‑resistant K562 cells contain specific membrane markers, IFITM3, CD146 and CD36 and increase the survival of imatinib‑sensitive cells in the presence of imatinib.
International Journal of Oncology 2021
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33491750/

Sponzor: