Ceny

Cena Josefa Chmelíka za rok 2022

přihlášky do 30.6.2023

Výbor Proteomické sekce ČSBMB vyhlašuje Cenu Josefa Chmelíka za nejlepší proteomickou publikaci za rok 2022. Cena Josefa Chmelíka je určena pro prvního autora původní práce otištěné v časopise s impaktním faktorem, v které má autor uvedenu afiliaci k instituci v ČR a která musí být finálně publikována v roce 2022 (datum přijetí, resp. první publikace „rukopisu v tisku“ nejsou rozhodující). K přihlášení do soutěže stačí, aby první autor do 30.6.2023 zaslal elektronickou verzi své práce v pdf formátu na adresu proteomicscz@gmail.com . Všechny práce budou hodnoceny týmem hodnotitelů. Vítěz získá finanční odměnu ve výši 12000 Kč a možnost prezentace vítězné práce formou 20 min přednášky v anglickém jazyce na Neformálním proteomickém setkání 30.11.-1.12.2023, Mělník.