AkceWorkshop: Kapalinová chromatografie v proteomice

Pátek 18. června 2021. Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové.

Hybridní formou (prezenčně + on-line). Registrace do 4. 6. 2021.