Proteomické setkání

6. Neformální proteomické setkání

Ve dnech 29.11.-30.11.2019 v Olomouci proběhlo 6. Neformální proteomické setkání. V rámci tohoto setkání byl zvolen nový výbor Proteomické sekce ČSBMB ve složení:

Petr Novák (předseda)
Pavel Bouchal, Juraj Lenčo, Marek Vrbacký

V rámci tohoto setkání proběhlo také vyhlášení výsledků proběhlé soutěže o “Cenu Josefa Chmelíka” za nejlepší českou proteomickou publikaci v roce 2017 a 2018. Celkem bylo hodnoceno 8 a 8 přihlášených prací za rok 2017 a 2018, resp.

Vítězem za rok 2017 se stala Iva Procházková s prací

Procházková I et al. Targeted proteomics driven verification of biomarker candidates associated with breast cancer aggressiveness. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Proteins and Proteomics. 2017, 1865, 488–98. DOI: 10.1016/j.bbapap.2017.02.012.

Vítězem za rok 2018 se stal Juraj Lenčo s prací

Lenčo J et al. Conventional-Flow Liquid Chromatography–Mass Spectrometry for Exploratory Bottom-Up Proteomic Analyses. Anal Chem. 2018, 90, 5381–9. DOI: 10.1021/acs.analchem.8b00525.

Vítězům srdečně blahopřejeme!

Další informace o této soutěži nalézt na adrese http://www.czproteo.cz/CenaJosefaChmelika.